കുട്ടികൾക്കുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ-കോവിഡ് മഹാമാരി പ്രേരിത ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കാരണം. ഡോ.അരുണ്‍ ഉമ്മന്‍ എഴുതുന്നു.


കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിൽ പലതും നമുക്ക് തികച്ചും അപരിചിതമായവ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആഗോള പാൻഡെമിക് കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ പല പ്രധാന മേഖലകളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു, അതിലൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല.ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടം മുതിർന്നവരെ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെയും പലവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവുമധികം എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവരുടെ പഠന രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൂട്ടുകാരുമൊത്തു പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്കു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്നത് തികച്ചും അപരിചിതമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു.

പാൻഡെമിക് സമയത്ത് സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സർവ്വക ലാശാലകൾ എന്നിവ പെട്ടെന്ന് അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർബന്ധിതമായ അവസരത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം മാത്രമായിരുന്നു ഏക പോംവഴി.

പാൻഡെമിക് പൊതു, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തി എന്നത് പറയാതെ വയ്യ.

കൊവിഡ്-19 ന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്‌കൂളുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടാനാണ് മിക്ക സർക്കാരുകളും ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേഡുകൾക്കായി വീണ്ടും തുറന്നു, ഇത് അണുബാധയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് വീണ്ടും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്‌കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുറികൾ, റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറുവശത്ത് ഇത് ഒരു നല്ല കാര്യ മാണെങ്കിലും, ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്വന്തമായില്ലാത്ത ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കേണ്ടാതായും വന്നു എന്നതും പറയാതെ വയ്യ.

ക്ലാസ് മുറി ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് മുറിയായി മാറിയപ്പോൾ ലോക മെമ്പാടുമുള്ള താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള ഭാവനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ ഇവ കാര്യമായി തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് വേണം പറയാൻ. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും വൈ-ഫൈയും കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്‌ടോപ്പും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങൾ പെട്ടെന്നുതന്നെ ദുരിതത്തിലായി.

ഈ പാൻഡെമിക് വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല, കുറഞ്ഞ ബജറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്കൂളുകളെയും പ്രതികൂലമായി തന്നെ ബാധിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി അവർക്കു അത് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതായി വന്നു എന്നത് തികച്ചും വേദനാജനകം തന്നെ.

എന്നിരുന്നാലും, ലോക്ക്ഡൗണിനും ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൈവന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

  1. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം എപ്രകാരം:

2020 മെയ് പകുതിയോടെ മറ്റ് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അടച്ചുപൂട്ടൽ , കൊവിഡ്-19 അണുബാധയും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ, മറ്റ് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയിലൂടെ പുതിയ സോഫ്റ്റ് സ്‌കിൽ പഠിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അവരുടെ അറിവും കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ആധുനിക ലോകത്ത് അവരെ കഴിവുള്ളവരാക്കുകയും ചെയ്യുക. വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും കൂട്ടുകുടുംബ ങ്ങളുമായും ഇടപഴകാനും അതുവഴി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയ വിനിമയം നടത്താനും മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം പകർന്നു നേടാനും കഴിയുന്നതിനാൽ സമ്മർദത്തിലായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ചില ഒഴിവുസമയങ്ങളും ഇത് നൽകി എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

  1. പരമ്പരാഗത ക്ലാസ്റൂം മൂലമുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ:

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലോക്ക്ഡൗണും അടച്ചുപൂട്ടലും കാരണം, നഷ്‌ടമായ പരമ്പരാഗത വിദ്യാർത്ഥി-അധ്യാപന ക്ലാസ്‌റൂം അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. പരമ്പരാഗത ക്ലാസ് റൂം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും, വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ സമപ്രായക്കാരും തമ്മിൽ ധാരാളം ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വർഷങ്ങളായി അധ്യാപന വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അധ്യാപകർക്ക് പഠനസമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി “ഐ കോൺടാക്ട്” പുലർത്തുന്നത് പോലുള്ള മികച്ച ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ ഉള്ളത് മൂലം വിദ്യാർത്ഥികളെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകരമായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഏറ്റവും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഏകാഗ്രത ഫിക്സേറ്റിംഗ് സാങ്കേതികതയാണ്. കൂടാതെ, സാധാരണ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂം സജ്ജീകരണത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ ക്ലാസ്റൂമിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും അവർക്ക് വ്യക്തത നേടാനും കഴിയുന്നു. വിഷയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ബഹുജന ധാരണാ തലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വ്യക്തതയ്ക്കായി പ്രസക്തമായ വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാം. എന്നാൽ വെർച്വൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ പരിമിതമായ സമയവും അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാർ ത്ഥികളുടെ മേൽ പരിമിതമായ നിയന്ത്രണവും ഉള്ളതിനാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ ഒരേ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശാരീരികമായും വൈകാരികമായും സജീവവും ശക്തവുമാക്കുന്നു.

ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്ററുകൾ കൂടിയാണ്. ഈ പ്രവർത്ത നങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്ത നങ്ങളിലൂടെ മത്സര മനോഭാവവും ധാരണാ തലങ്ങളും വ്യക്തിഗത വ്യക്തിത്വങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളി ലായിരിക്കുമ്പോഴും സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേസമയം അവരുടെ സംസാര, എഴുത്ത്, സാമൂഹിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സമപ്രായക്കാർക്കൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതു കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർവതോന്മുഖമായ വികസനം വലിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതം കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനോടകം തീർത്തും നിഷ്ക്രിയരായവർക്കു ലോക്ക് ഡൌൺ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ആണ് ഉയർത്തുന്നത്. കൂടുതൽ അന്തർമുഖരായി തീരുന്നതിനു ഇത് വഴി ഒരുക്കുന്നു. സമപ്രായക്കാരുമൊത്തു ഇടപെഴുകാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തെ തന്നെ അതു സാരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ടാ.

  1. ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ:

വെർച്വൽ/ഓൺലൈൻ അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔപചാരിക പരിശീലനം, അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അധ്യാപനത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും നിലവാരം കുറയുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നു. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവ രുന്നതാണ് അധ്യാപകർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇതിന് പ്രത്യേക പരാമർശം ആവശ്യമാണ്, കാരണം അവർക്കു നല്ല നിലവാരമുള്ള ഓഡിയോ നിലനിർത്താൻ പാടുപെടേണ്ടി വരുന്നു.

ശബ്ദ ശല്യം ഒഴിവാക്കുക, നിശബ്ദമാക്കുക/അൺമ്യൂട്ടുചെയ്യുക മറ്റു സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കുക, ശരിയായ അവതരണ മോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവ അവയിൽ പെടുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസു കളിൽ നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്തത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. കൂടാതെ, പല കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അസൈൻമെന്റുകൾ ഫലപ്രദമായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്റൂം പരിശീലന സമയത്ത് അവർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗാഢമായി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ.

എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി, അവശ്യമായ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ/കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പുകൾ/സ്‌മാർട്ട് ഫോണുകൾ, ഇൻറർനെറ്റ് മുതലായ വയ്‌ക്കുള്ള ചെലവുകൾ കാരണം, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അധികമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. കൊവിഡ്-19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ അന്നന്നത്തെ ചിലവുകൾ നിറവേറ്റുന്ന തിനായി കൃഷിയിലും മറ്റ് തൊഴിൽപരമായ ജോലികളിലും മറ്റും അവരെ സഹായിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ക്കിടയിൽ അവരോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കണ്ണടച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ്.

  1. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ:

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനം നോക്കുമ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥി കൾക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര വികാരങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിൽ പ്രവേശനം തേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്, അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും അവരുടെ പതിവ് ടൈംടേബിൾ പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥമാവുകയും ചെയ്തതിനാൽ അവരുടെ ഭാവി തികച്ചും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ വിപുലീകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച അനിശ്ചിതത്വവും കൊറോണ കേസുകളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടവും കാരണം ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന തിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നു. വൈറസിനെ നേരിടാൻ വാക്‌സിനും മരുന്നിനും വേണ്ടിയുള്ള ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പും തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ സ്വാധീനവും വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, കരിയർ ഓറിയന്റഡ് അല്ലാത്തവരും ഉയർന്ന സ്‌ക്രീൻ സമയത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ മീഡിയക്ക് അടിമപ്പെട്ടുപോകുന്നു. ഇത് കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ശരീരഭാരം, ചില മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശീലമാക്കുമ്പോൾ, അലസത വർദ്ധിക്കുകയും പഠനത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണത കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള പ്രചോദനം കുറയുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കും. അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ പരിശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ലഭ്യമായ സൗജന്യ സമയo പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

അവർക്ക് വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനും പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനും പുതിയ കഴിവുകളും ഹോബികളും വികസിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് നേടാനും സ്വന്തം ശക്തിയും ദൗർബല്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും. പല സർവ്വകലാശാലകളും ലൈബ്രറികളും പ്രസാധകരും ഇ-ബുക്കുകൾ, പുസ്തക പരമ്പരകൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യമായി അല്ലെങ്കിൽ കിഴിവ് നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പഠനത്തിന്റെ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ശിൽപശാലകളും വെബിനാറുകളും ഓൺലൈൻ മത്സരങ്ങളും കുട്ടികൾ ആവസരങ്ങളായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവരുടെ അറിവും കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സ്‌പോർട്‌സ് പോലുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഡ്രില്ലുകൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിനാൽ, വീട്ടിൽ ശാരീരിക വ്യായാമം തുടരുകയും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരെ സംബന്ധിച്ചു അതിപ്രധാനമാണ്.

5.രക്ഷാകർതൃ വീക്ഷണത്തിലൂടെ:

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക വഴി മാതാപിതാക്കൾക്കു അധിക ചെലവ് വഹിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇത് അവരിൽ നിഷേധാത്മക ചിന്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ ഫീസ് / ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നൽകാനുള്ള ഭാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടാതായി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി അല്പം പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുടർവിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി വന്നു എന്നു വരാം. അതിനാൽ തന്നെ ഈയൊരു അവസരത്തിൽ ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആവും ഏക പോംവഴി ആയി തോന്നുക. അതിനാൽ ഇത് പോലെ വിദൂര വിദ്യ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധിക വരുമാനത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ നി൪ബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

  1. ഭക്ഷ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ നഷ്ടം:

സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും, സാധാരണയായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധിക പോഷകാഹാരത്തിനായി ഭക്ഷ്യ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും, കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് കാരണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, അധികവും അർഹതയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭക്ഷണ ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് പോഷകാഹാരക്കുറവിനും പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നതിനും കാരണമാവുകയും അവരെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യും.

  1. പാൻഡെമിക്കിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ച ജീവിത പാഠങ്ങൾ:

കോവിഡ്-19 ആഗോളതലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്വാധീനിച്ച തിനാൽ, ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അതിന്റെ ആഘാതം അനുഭവിക്കുകയും പതുക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ സാഹചര്യ വുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മഹാമാരിയിലും ലോക്ക്ഡൗണിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് ജീവിത പാഠങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും പഠിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പുതിയ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ ശുചിത്വം പാലിക്കാനും വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും അവർ പഠിച്ചു.

അവർ മിനിമലിസം പഠിക്കുകയും സമയം, കുടുംബബന്ധം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പണം, അതിജീവന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനാ വില്ല. ഭാവിയിൽ, ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു, കാരണം ഈ പകർച്ചവ്യാധി യുടെയും ലോക്ക്ഡൗണിന്റെയും അനുഭവം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ നിരവധി ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങളും മൂല്യബോധങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഈ ജീവിതപാഠങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്രദവും വരും തലമുറകളി ലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഈ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിഗണിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റും മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗവൺ മെന്റുകളുടെ സംരംഭങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുകയും യുവാക്കൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കുകയും നമ്മുടെ നാടിനു മഹത്വം കൈവരുത്താൻ സഹായക മാവുകയും ചെയ്യും എന്നത് തീർച്ച തന്നെ.

ഓർക്കുക മനസ്സുവെച്ചാൽ വിദ്യ നേടുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയും അത് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു അധ്യാപകനെയും തടയാൻ ഒരു മഹാമാരിയ്ക്കും കഴിയില്ല.

Dr Arun Oommen
Neurosurgeon


Read Previous

കോണ്‍ഗ്രസ് ജയിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ പോയാണോ ബിജെപിയെ നേരിടുന്നത് അതിനാണു ബിജെപിയെ നേരിടാൻ കർണ്ണാടകയിലേക്ക്‌ എന്ന് തള്ളുന്നത്‌’, സിപിഎമ്മിനെ പരിഹസിച്ച് ടി സിദ്ദിഖ്.

Read Next

പൂച്ചയ്ക്കെന്തു കാര്യം.. കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പംക്തി 15-09-2022

മലയാളമിത്രം ഓണ്‍ലൈനില്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മലയാളമിത്രത്തിന്‍റെതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. സഹകരിക്കുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »