ശ്രീവാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടലക്ഷ്മി താംബൂല സമർപ്പണ മഹോത്സവം മെയ്‌ 3 മുതൽ 10 വരെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു.


ശ്രീ വാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടലക്ഷ്മി താംബൂല സമർപ്പണ മഹോത്സവം 2022മെയ്‌ മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ മെയ്‌ പത്തു വരെ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ ആലുവയുടെ (എറണാകുളം ജില്ല) പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള കുന്നുകര പഞ്ചായത്തിൽ കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 9 കിലോ മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നഅതി പുരാതനമായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീവാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം . ലക്ഷ്മീസമേത നായ മഹാവിഷ്ണുസങ്കല്പത്തിൽ മഹർഷി പരശുരാമൻ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠി ച്ചതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം . മഹാവിഷ്ണുവിനൊപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയുടെ സാന്നിധ്യവും അനുഭവപ്പെടുന്നു

ക്ഷേത്ര ഐതിഹ്യം

ഭഗവാൻ മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലാണ് മഹർഷി പരശുരാമൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത്. പ്രതിഷ്ഠ യ്ക്കുശേഷം മഹർഷി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ചില പ്രാദേശിക ബ്രാഹ്മണരെ ഏൽപ്പിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹ ത്താൽ ഈ ബ്രാഹ്മണർ അതിസമ്പന്നരായി. എന്നാൽ പിന്നീട് തങ്ങളുടെ ഉയർച്ച യ്ക്കു കാരണമായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ നിസ്സംഗ രായി. കാലക്രമത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിനും അതിന്റെ സമ്പത്തും പ്രതാപവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മഹാഭക്തനായ വില്വ മംഗലം സ്വാമികൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചു. ആസമയം മഹാവി ഷ്ണുവിന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ദർശനം അദ്ദേഹ ത്തിന് ലഭിച്ചു.

ഭഗവാന്റെയും ദേവിയുടെയും ഭൗതിക സാന്നിധ്യമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മോശം അവസ്ഥ കണ്ട് സ്വാമികൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. ദേവിയുടെ സാന്നി ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനും കാരണം അദ്ദേഹം ദേവിയോട് ചോദിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ അധികാരികളും ജനങ്ങളും ക്ഷേ ത്രാചാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ താൻ ഭഗവാനെ സേവി ക്കുന്ന തിരക്കിലാണെന്നും ദേവി മറുപടി നൽകി. തൽഫലമായി, തനിക്ക് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ സമയമില്ല.

ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നിർത്തി നിരീശ്വരവാദികളായി മാറുമെന്ന് വില്വമംഗലം സ്വാമികൾ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ദേവിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വാമികളുടെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ട ദേവി, വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

എന്നാൽ സ്വാമികൾ അതിൽ തൃപ്തനായില്ല. വ്യത്യസ്ത ആളുകൾക്ക് സമ്പത്തിന് പുറമേ പ്രശസ്തി, ആരോഗ്യം, അറിവ്, ജോലിയിലെ വിജയം, നല്ലതും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ ദാമ്പത്യജീവിതം എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മഹാലക്ഷ്മിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. സ്വാമിയുടെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, തന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ അനുഭവപ്പെ ടുമെന്നും വൈശാഖ മാസത്തിലെ (ഏപ്രിൽ / മെയ്) അക്ഷയ തൃതീയ മുതൽ എട്ടു ദിവസത്തേക്ക് എട്ടു വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ അഷ്ടലക്ഷ്മി യായി തന്റെ ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമെന്നും ദേവി മറുപടി നൽകി. അതായത് യഥാക്രമം വീരലക്ഷ്മി, ഗജലക്ഷ്മി, സന്താനലക്ഷ്മി, വിജയലക്ഷ്മി, ധാന്യലക്ഷ്മി, ആദിലക്ഷ്മി, ധനലക്ഷ്മി, മഹാലക്ഷ്മി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

ഈ എട്ടു ദിവസങ്ങളിൽ താംബൂല സമർപ്പണം ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായി മാറി. ആചാരങ്ങൾ

താംബൂല സമർപ്പണം

താംബൂല സമർപ്പണം എന്നത് വളരെ പവിത്രവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്, അത് അക്ഷയ തൃതീയ മുതൽ 8 ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. 3 വെറ്റിലയും 1 അടയ്കയും ഭക്തരുടെ കഴിവിന നുസരിച്ചുള്ള പണവും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും സന്നിധിയിൽ ഭക്തിയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടാണിത്. ഈ വഴിപാട് അഗാധമായ ഭക്തിയോടും ബഹുമാന ത്തോടും കൂടി ചെയ്യുന്നത്, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് പ്രശസ്തമാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന ദമ്പതി കൾക്ക് ഐശ്വര്യവും സന്തുഷ്ടവുമായ കുടുംബജീവിതം ലഭിക്കു മെന്നാണ് വിശ്വാസം.

വഴിപാടുകൾ

അരി മഞ്ഞൾ പറ

ശ്രീവാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ താംബൂല സമർപ്പണ ത്തിന്റെ 8 ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം നടത്താവുന്ന വളരെ ദിവ്യവും അതു ല്യവുമായ വഴിപാടാണിത്. ഈ വഴിപാടു നടത്തുന്ന ഭക്ത രണ്ട് അളവു പാത്രങ്ങളിൽ (പറ ) അരിയും മഞ്ഞളും ദിവ്യമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. ഒരു പുരോഹിതൻ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ച് തരും. ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തി മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ദാസി ആയിത്തീ രുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ദേവിയുടെ ദാസി മഞ്ഞൾ ദേവിക്ക് സൗന്ദര്യ വസ്തുക്കളായും അരി ഭഗവാന് ഭക്ഷണമായും തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസം. അതാകട്ടെ, നീണ്ട സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിനും, കുട്ടിക ളുടെ പുരോഗതിക്കും, അവളുടെ കുടുംബത്തിന് ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജപിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥവും ഇതുതന്നെയാണ്. പുരുഷ ഭക്തർക്കും വിധവകളായ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ വഴിപാട് നടത്താൻ അനുവാദമില്ല. ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായി കദളിപ്പഴം, പാൽപായസം, അപ്പം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും വഴിപാട് നടത്താറുള്ളത്. മൂന്നു ഉരുളി നിവേദ്യം

ശ്രീവാസുദേവപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു അതുല്യമായ വഴിപാടാണിത്, ഇത് വർഷം മുഴുവനും ഏത് ദിവസവും നടത്താം. തിരുമധുരം, പാൽപായസം, അപ്പം എന്നിവ യഥാക്രമം സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, വെങ്കലം എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉരുളികളിൽ (പാത്രങ്ങൾ) നിവേദിക്കുന്നു. നല്ല ജോലി, വിവാഹം, സന്താനഭാഗ്യം, ബിസിനസ്സിലെ വിജയം തുടങ്ങിയ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായാണ് ഭക്തർ ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഈ വഴിപാട് നടത്താൻ കഴിയൂ.
മുഴുക്കാപ്പ്

സമൃദ്ധിയുണ്ടാകാൻ പലരും നടത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന വഴിപാടാണ് ‘മുഴുക്കാപ്പ് ‘ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ശുദ്ധമായ ചന്ദനം കൊണ്ട് അലങ്കരി ക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഉത്സവം ആണ് “അശ്വിന പൗർണമി മഹാലക്ഷ്മിപൂജ” അശ്വിന’ മാസത്തിലെ പൗർണമി നാളി ലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി സഹസ്രനാമം, കനകധാരാ സ്തോത്രം, മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടകം തുടങ്ങിയ ദിവ്യമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് വിവിധ അർച്ചനകൾ നടത്തുന്നു. ഈ അർച്ചനകളും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും ഐശ്വര്യവും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.


Read Previous

കാസര്‍കോട് ചെറുവത്തൂരില്‍ ഷവര്‍മ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ: 16കാരി മരിച്ചു, നിരവധിപേര്‍ ചികിത്സയില്‍.

Read Next

കാസര്‍കോട്ടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ: ചികിത്സ തേടിയവരുടെ എണ്ണം 31 ആയി, സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി.

മലയാളമിത്രം ഓണ്‍ലൈനില്‍ വരുന്ന വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മലയാളമിത്രത്തിന്‍റെതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. സഹകരിക്കുമല്ലോ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »